Välkommen till Årsmöte 2021

Officiell kallelse till Årsmöte 2021 tillsamman med faktura för årsavgiften har kommit dig till del i början av mars antingen via mejl eller via frankerat brev. Årsmötet avhålls i Folkets Hus  tisdagen 14 september kl 18.00. Det sena datumet på grund av pandemin.

I kallelsen uppmanas du att logga in med din kod på nätet och skriva in din E-postadress för att därmed fortsättningsvis få kallelse och faktura per mejl helt utan kostnad för Vägföreningen mot för brevfaktura 20 kr per utskick. Med ca 1200 utskick sparar vi runt 25 000 kr på detta.

Årsmötet följer sedvanlig praxis förutom att vi under förslag begär 900 000 kr för upprustning av 2 lekplatser. Det är upp till årsmötet att besluta om detta. så din röst är viktig.

Hjärtligt välkomna till mötet i september, som förhoppningsvis på sedvanligt sätt kan avslutas med fika.

Gatuparkering vardagar 24 h

Vi vill från Vägföreningens sida upplysa om att i Skärblacka gäller för gatuparkering att man måndag till torsdag måste flytta bilen inom 24 h efter att den parkerats medan den dag före sön- och helgdagar och under dessa får stå fritt.
Därtill om bilen parkeras på fredagen kommer den efter 24 h in på lördagen som är fri och ytterligare då man kommer till måndagen kan man fortsätta stå där fritt till midnatt.
Sammanfattningsvis således måndag till torsdag 24 h, fredag kl 00.00 till måndag kl 24.00 fritt.