Gatuparkering vardagar 24 h

Vi vill från Vägföreningens sida upplysa om att i Skärblacka gäller för gatuparkering att man måndag till torsdag måste flytta bilen inom 24 h efter att den parkerats medan den dag före sön- och helgdagar och under dessa får stå fritt.
Därtill om bilen parkeras på fredagen kommer den efter 24 h in på lördagen som är fri och ytterligare då man kommer till måndagen kan man fortsätta stå där fritt till midnatt.
Sammanfattningsvis således måndag till torsdag 24 h, fredag kl 00.00 till måndag kl 24.00 fritt.